ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУАР БИРЖАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІМЕН, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРЫМЕН, ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ТАУАРЛАРЫМЕН САУДА АЛМАСТЫРУ. ҚОҒАМДЫҚ САТЫП АЛУ.
"Қазақстан" Халықаралық тауар биржасының ақпараттық порталына қош келдіңіз

Заңнама

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) тәуекелдерін ұлттық бағалау

Терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын тарату тәуекелдерін ұлттық бағалау

Тауар биржалары туралы

Акционерлік қоғамдар туралы

Биржалық арбитраждық ережелер

Биржа саудасының үлгі қағидаларын бекіту туралы

Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы №142

Биржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы №638

Тауар биржасының клирингтік орталығының аппараттық-бағдарламалық кешеніне қойылатын талаптар

Тауарларды жеткізуге арналған типтік шарт

Қосарлы Қарсы аукцион режимде биржалық саудаға жіберілген тауарлардың спецификациясы

Мемлекеттiк сатып алу туралы

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы

Тауар биржалары мәмілелері бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыру қағидаларын және Тауар биржасы клирингтік орталығының аппараттық-бағдарламалық кешеніне қойылатын талаптарды бекіту туралы

Тауар биржаларының электрондық сауда жүйесiне қойылатын мiндеттi талаптарын бекiту туралы

Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге асыратын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі көрсететін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын бекіту туралы

"Қазақстан тауар биржасы" АҚ биржалық сауда ережелері

"Қазақстан тауар биржасы" АҚ биржалық сауда ережелері

Брокерлік қызмет көрсету стандартты шарты

Тарифтер

Қосарлы қарсы аукцион режимінде биржалық саудаға жіберілген және стандартталмаған тауарларға сауда құралының кодтарын беру тәртібі.

Брокерлік (дилерлік) этика кодексі

Сатып алу (сату) өтініш үлгісі

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексi

«ТБК» Ақ ішкі бақылау ережелері

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы үлгі стандарттары

Биржалық сауда тәртібін бұзушылардың тізімін қалыптастыру ережесі

Контакты
Адрес:
090000, Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жұбан Молдағалиев көшесі, 21 үй
Телефон: