ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАУАР БИРЖАСЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІМЕН, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРЫМЕН, ӨНЕРКӘСІПТІК ЖӘНЕ ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ТАУАРЛАРЫМЕН САУДА АЛМАСТЫРУ. ҚОҒАМДЫҚ САТЫП АЛУ.
"Қазақстан" Халықаралық тауар биржасының ақпараттық порталына қош келдіңіз

Реквизиты

Акционерное Общество «Международная Товарная биржа «Казахстан»

010000, г. Астана, ул. Сейфуллина, 8 ВП. 25 

БИН 100140012106

ИИК KZ 398 560 000 004 767 520 в АО Банк Центр Кредит

БИК KCJBKZKX

Контакты
Адрес:
010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сейфуллин көшесі, 8 ВП. 25
Телефон: